Návštěvní řád

1. Každý návštěvník je povinen před vstupem do šaten se zouvat.

2. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu se řádně umýt mýdlem a osprchovat bez plavek.Image

3. Do bazénu je povolen vstup pouze v plavkách

    (děti do 1,5 roku speciální  jednorázové plavky)

    do 3let s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

4. Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.

5. V prostorách šaten a bazénu je přísný zákaz jídla

     (včetně žvýkaček a bonbónů)

6. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a

     jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a osoby zjevně

     pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

7. V prostorách šaten a bazénu je přísný zákaz používání skleněných nádob.

8. V prostorách šaten a bazénu je přísný zákaz běhání.Image

9. Do bazénu je přísný zákaz skákání.

10. Návštěvník je povinen dodržovat pokynů pracovníků bazénu.

11. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní  řád,

      provozní podmínky a organizační pravidla a pravidly,

      které jsou dané pro aktuální činnost, v jednotlivých sekcích

      naleznete i to co cena obsahuje.

12. Školní  plavání - do prostor v době výuky škol a školek

      mají přístup pouze zaměstnanci a doprovod školky .

                                                                     kolektiv pl.školy plavání.com